Villkor Och Bestämmelser

TASSIMO – HOME DELIVERY SERVICE – VILLKOR OCH BESTÄMMELSER (SVERIGE)

Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser noggrant innan beställning sker av några produkter från oss. Genom att beställa produkter från oss samtycker du till dessa villkor och bestämmelser.


WINTER25: 25% erbjudandet gäller endast vårt dryckesutbud. Minsta beställningsbelopp är 480 SEK (exklusive leverans). Normala regler och villkor för onlineköp gäller.
1. Inledning

1.1 TASSIMO Home Delivery Service erbjuds av Koninklijke Douwe Egberts B.V, med adress på OOsterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands; organisationsnummer SE502074626801, på dessa villkor. Hänvisningar till "vi", "oss" eller "vår" och liknande uttryck avser förutnämnda bolag.

1.2 Hänvisningar till "du" eller "din" och liknande uttryck i dessa villkor och bestämmelser avser den personen eller det företag som placerar en beställning hos oss i enlighet med dessa villkor och bestämmelser.

1.3 TASSIMO Home Delivery Service säljer TASSIMO maskiner, T DISC:ar och andra dryckesrelaterade och TASSIMO relaterade produkter ("produkter") som återfinns från tid till annan på vår webbplats www.tassimo.com/se ("vår svenska webbplats").

1.4 Du kan beställa produkter för leverans inom Sverige genom vår svenska webbplats eller via telefon. Dessa villkor och bestämmelser tillämpas i förhållande till din beställning, oavsett beställningsmetod. Denna webbplats riktar sig till konsumenter. Om du beställer produkter i egenskap av näringsidkare kommer du inte att ges möjlighet att framställa krav vad gäller skatter eller motsvarande från oss.

2. Villkor och bestämmelser

2.1 De villkor som anges häri påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

2.2 Hur vi behandlar, bearbetar och skyddar dina personuppgifter framgår dels av dessa villkor och bestämmelser och dels av vår integritetspolicy som finns publicerad på vår svenska webbplats. Integritetspolicyn kan läsas genom att klicka här.

3. Priser

3.1 Alla priser är inklusive moms (där momsplikt föreligger). Alla kostnader är angivna i SEK.

3.2 Det totala värdet, inklusive moms och leveranskostnader och andra eventuella avgifter, av din beställning visas på beställningsbekräftelsen. Det pris som visas är det belopp i SEK som du kommer att betala.

3.3 Då TASSIMO Home Delivery Service tillhandahålls och styrs Koninklijke Douwe Egberts B.V, kan en online-beställning medföra en internationell transaktionskostnad som kan belasta din bank med extra avgifter.

3.4 Priset för produkterna och våra leveranskostnader (med reservation för eventuella felaktigheter) kommer att anges på vår svenska webbplats vid tidpunkten för beställningen.

3.5 Våra produktpriser och leveranskostnader kan ändras vid varje tidpunkt. Detta påverkar inte redan slutna avtal.

3.6 Vår svenska webbplats innehåller ett stort antal produkter och, trots våra ansträngningar, kan vissa av produkterna som anges på vår svenska webbplats vara felaktigt prissatta. Normalt kontrollerar vi priserna som en del av vår leveransprocedur och när en produkts korrekta pris är lägre än vårt angivna pris, debiterar vi det lägre priset när vi levererar produkten till dig.

3.7 Vi är inte skyldiga att tillhandahålla produkten till det felaktiga (lägre) priset, även om vi har skickat en bekräftelse på din beställning (se 4.5 och 4.6 nedan), om felaktigheten är uppenbar, påtaglig och skäligen kunnat upptäckas av dig som en felaktighet.

4. Beställning och betalning

4.1 Du kan beställa våra produkter på två sätt:

4.1.1 Online på vår svenska webbplats www.tassimo.com/se, eller

4.1.2 via telefon genom vår svenska konsumenttjänst.

4.2 Vänligen notera att vi endast har möjlighet att ta emot värdecheckar som har utfärdats av TASSIMO Home Delivery Service.

4.3 Vi gör vårt yttersta för att leverera alla produkter du beställer. Om någon produkt mot förmodan skulle vara slut i lager kommer vi att meddela dig detta och avvakta med din beställning till dess att varan/varorna blir tillgänglig(a). Vi kommer inte leverera någon del av din beställning förrän samtliga beställda produkter finns i lager och är tillgängliga för leverans till dig. Detta kan komma att påverka den normala leveranstiden.

4.4 Trots att varje ansträngning kommer att göras för att försäkra att alla varor som visas i vår online-produktkatalog även finns i lager, kan vi inte garantera varornas tillgänglighet. Allmän information som lämnas av vår konsumenttjänst och på vår svenska webbplats denna elektroniska publikation utgör inte ett anbud i avtalsrättslig mening.

4.5 Vid beställningar online kommer vi efter att ha mottagit din beställning automatiskt att skicka ett e-postmeddelande som bekräftelse på mottagandet av din beställning ("E-postbekräftelse"). Denna E-postbekräftelse kommer att skickas till den e-postadress som uppges vid beställning. Denna bekräftelse utgör emellertid ingen en garanti för varans tillgänglighet.

4.6 Vid beställning via telefon, kommer du att förses med ett unikt beställningsreferensnummer ("unikt beställningsreferensnummer") – vänligen uppge detta vid eventuella frågor. Efter att vi har mottagit din beställning kommer vi att skicka en bekräftelse på mottagandet av din beställning. Denna bekräftelse kommer att skickas till den adress som uppges vid beställningen, men utgör inte en garanti för varans tillgänglighet.

4.7 För snabb behandling av din beställning behöver vi din fullständiga och korrekta adress, inbegripet postnummer och ort, telefonnummer under dagtid samt din e-postadress (om så finns).

Den betalningsadress du lämnar till oss måste vara samma som den adress som angetts till det företag som utfärdat det kredit-/betalkort eller som tillhandahåller någon annan betaltjänst som används för att betala för din beställning. Denna information används nämligen för att validera din beställning. Vi beklagar att underlåtenhet att lämna korrekta uppgifter kommer att resultera i att din beställning inte levereras förrän uppgifterna har korrigerats.

4.8 Din beställning kommer inte att behandlas förrän fullständig betalningsinformation har uppgivits.

4.9 För att behandla betalningar använder vi en fristående leverantör av betalningstjänster. Om du beställer via vår svenska webbplats kommer det sista steget i betalningsprocessen leda till att din beställning överlämnas till vår betalningstjänstleverantörs webbplats för betalning. Efter att din beställning har överförts till vår betalningstjänstleverantörs webbplats kan du välja att betala genom någon av de betalningsmetoder som finns uppräknade på dennes webbplats. Om du beställer via telefon och vår kundtjänst, kommer operatören som hanterar din beställning att ge dig information om vilka betalningsmetoder som finns tillgängliga och ta emot din information. Din betalning kommer ändå att behandlas med hjälp av vår betalningstjänstleverantör.

4.10 Direkt efter att du har lagt din beställning kommer vi att ta emot din betalningsinformation men betalningen kommer att dras från ditt konto först när vi har skickat dina beställda varor. Under vissa exceptionella omständigheter kan beställningen bli försenad på grund av oförutsedda händelser. Beroende på oförutsedda händelser och då vilken betalningsmetod som valts kan debiteringen ta upp till 3 till 7 dagar efter det att beställningen gjorts. I avsnitt 5 framgår hur och när ett bindande avtal sluts mellan dig och oss.

4.11 Vid problem med beställning eller betalning, kontakta vår konsumenttjänst. Telefonnumren till vår konsumenttjänst anges i punkt 1.5 i dessa villkor och bestämmelser.

4.12 Före det att din beställning sänds, kontrolleras samtliga beställningar med uppgifter från den relevanta leverantören av betalningstjänster. Detta sker för att tillförsäkra att du har lämnat korrekta uppgifter. Vi kan inte ta ansvar för att en beställning försenas på grund av felaktig eller ogiltig betalningsinformation.

4.13 Alla efterforskningar för att spåra din beställning kommer att genomföras så snart som möjligt. Frågor skall ställas till vår konsumenttjänst eller via e-post Kontakta oss. Om du har gjort din beställning via telefon, måste du uppge ditt unika beställningsreferensnummer. Om du har gjort din beställning via vår svenska webbplats måste du uppge ditt postnummer. Telefonnummer till vår konsumenttjänst anges i punkt 1.5 i dessa villkor och bestämmelser.

5. Hur ett avtal sluts mellan dig och oss

5.1 Genom vår svenska webbplats:

5.1.1 Efter att du har gjort en beställning på vår svenska webbplats, kommer du att motta en E-postbekräftelse. När din beställning har skickats kommer du därefter motta ett e-postmeddelande där vi bekräftar att beställningen har skickats ("leveransbekräftelse").

5.1.2 Avtal kommer anses ha slutits när du har slutfört beställningen och mottagit vår E-postbekräftelse.

5.2 Via telefon och vår kundtjänst:

5.2.1 När du beställer via telefon och vår kundtjänst kommer en av våra operatörer ta emot din beställnings- och betalningsinformation samt ge information om det beräknade leveransdatumet. Du kommer därefter motta en beställningsbekräftelse. När din beställning har skickats kommer du därefter motta ett meddelande där vi bekräftar att beställningen har skickats ("leveransbekräftelse").

5.2.2 Avtal kommer anses ha slutits när du har slutfört beställningen och mottagit vår bekräftelse av mottagandet av din order.

6. Leverans

6.1 I normala fall kommer din beställning att fullgöras det leveransdatum som anges i leveransbekräftelsen eller, om inget leveransdatum har angivits och med förbehåll för exceptionella omständigheter, inom 30 dagar från leveransbekräftelsens datum. Om vi misstänker att leveransen kommer att bli försenad, kommer vi försöka kontakta dig.

6.2 Vi kan leverera så många varor som du vill upp till en vikt av 25 kilogram till samma leveranskostnad.

6.3 Vi beklagar att vi inte kan ta emot beställningar för leverans till box-adresser, eller till adresser där adressen innehåller ett box-nummer. Det kan även finnas andra typer av adresser till vilka vi, från tid till annan, inte kan acceptera en beställningsleverans.

6.4 Förutsatt att villkoret i punkt 6.3 ovan är uppfyllt, kommer leverans ske till den av dig uppgivna adressen. Om du har uppgivit en företagsadress, skall vi ha ansetts ha levererat produkten till den adresserade personen genom leverans till receptionen på företagsadressen. En signatur krävs alltid för att varorna skall levereras.

6.5 Standardleverans inom Sverige:

6.5.1 En fraktkostnad på 50 SEK tillkommer per beställning – för leverans för leverans inom Sverige.

Med "arbetsdag" avses veckodagar (förutom lördagar, söndagar och helgdagar)

6.6 Fraktkostnader tas inte ut på beställningar vars värde överstiger 400 SEK eller mer i en och samma levererans, upp till det högsta kilovärde som anges i punkt 6.2 ovan. Inga leveranser sker på lördagar, söndagar eller helgdagar.

7. Ångerrätt

7.1 Du har en lagstadgad rätt att ångra din beställning när som helst utan anledning, i enlighet med vad som sägs i stycke 7.3 nedan, inom 14 dagar från leverans, med start dagen efter leverans om de beställda produkterna inte är färskvaror.

7.2 Vänligen kontakta konsumenttjänst på 0200-883721 eller Kontakta oss innan du returnerar varorna. Telefonnumren till vår konsumenttjänst anges i 1.5 i dessa villkor och bestämmelser.

7.3 Vi beklagar att TASSIMO Home Delivery Service endast står för frakten om produkten är felaktig.

7.4 För att ångra en beställning måste du:

7.4.1 först kontakta konsumenttjänst i enlighet med 7.2 ovan – du kan även bli ombedd att skriftligen bekräfta annulleringen för att efterleva relevanta lagar.

7.4.2 omedelbart returnera produkterna till den av konsumenttjänst angivna adressen. Vänligen bifoga en kopia på din följesedel i din returförsändelse och behåll ditt kvitto eller inlämningsbevis.

7.4.3 returnera produkten i väsentligen oförändrat skick, förutom om viss åtgärd varit nödvändig för att undersöka produkten eller annan omständighet, som inte kan hänföras dig, gjort att produkten förstörts eller förändrats. Produkterna återsänds på din kostnad och risk.

7.4.4 vårda produkterna, i enlighet med din lagstadgade skyldighet, medan de är i din besittning.

7.5 Om du utövar din ångerrätt, förutsatt att villkoren i 7.3 och 7.4 är uppfyllda:

7.5.1 kommer du erhålla full återbetalning av priset du har betalat för produkterna (men inte kostnader för porto och andra kostnader i samband med retur av produkten), och

7.5.2 vi kommer att återbetala dina pengar till dig, inom 30 dagar från att vi mottog kvitto för den returnerade produkten, genom att summan återförs till det betalningsalternativ du använde för att betala för produkterna. Återbetalning sker i SEK.

7.5.3 vi är inte ansvariga för valutaförändringar mellan SEK och andra valutor. Under förutsättning att vi har återbetalat samma summa i SEK som vi tog betalt för produkterna vid beställningstidpunkten, kommer detta anses utgöra full återbetalning.

7.6 Vi kan inte acceptera returer om produkten har använts eller öppnats. Detta gäller endast om inte viss åtgärd varit nödvändig för att undersöka produkten eller annan omständighet, som inte kan hänföras dig, har gjort att produkten förstörts eller förändrats.

8. Personuppgifter och säkerhet

8.1 Vi använder fristående leverantörer av betalningstjänster (" PSP ") för att behandla betalningar relaterade till beställningar som mottagits antingen via vår svenska webbplats eller via vår kundtjänst.

8.2 Om du beställer via vår svenska webbplats kommer beställningsinformationen översändas till vår utvalda PSP vid det sista steget i beställningsprocessen. Detta kommer att klargöras genom den information som presenteras för dig i webbläsaren under beställningsprocessen. PSP:n kommer att be dig välja en av de betalningsmetoder som stöds och mata in relevant information avseende betalningsmetoden (vid betalning med kredit- eller betalkort kan denna information exempelvis innefatta ditt namn och adress, kortnummer, giltighetsdatum och säkerhetskoden på kortets baksida) för att betalningen skall kunna behandlas.

8.3 Vi är personuppgiftsansvariga och PSP är vårt personuppgiftsbiträde. När du använder PSP:s webbplats för att mata in din betalningsinformation, bekräftar du att du är medveten om att du använder en fristående parts webbplats. Samtycke till sådan användning är ett villkor för att beställa produkter genom såväl vår svenska webbplats som via telefon till vår kundtjänst

8.4 Betalningstjänstleverantören utför betalning från dig till oss genom den metod du valt under beställningsprocessen. Under beställningsprocessen kommer både vi och PSP att inhämta personuppgifter om dig. Dessa personuppgifter kommer att användas för att genomföra din beställning och fullgöra avtal som uppstår oss emellan som ett resultat av din beställning. Genom att göra en beställning samtycker du till att både vår PSP och vi behandlar dina personuppgifter utifrån dessa ändamål. Denna användning sker utöver annan användning som beskrivs i vår integritetspolicy på vår webbplats. Klicka här för att läsa integritetspolicyn.

8.5 För att tillförsäkra att din valda betalningsmetod inte används utan ditt samtycke, kan vi och/eller PSP komma att kontrollera namn, adress och andra personuppgifter som du har uppgivit under beställningsprocessen mot lämpliga fristående databaser. Genom att acceptera dessa villkor och bestämmelser samtycker till att sådana kontroller utförs.

8.6 Vi kommer att lagra viss information, däri inbegripet vissa personuppgifter, under en skälig tid efter att du har gjort din beställning. Vår PSP kommer också att lagra viss information, däri inbegripet personuppgifter, om din beställning, under en skälig tid efter att du har gjort din beställning. Denna lagring sker i syfte att kunna hantera frågor, problem, annullering eller återbetalningar.

8.7 Alla uppgifter som du tillhandahåller under beställningsprocessen kommer att hållas hemliga och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Dhar alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Du har dessutom enligt lag rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt lag begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

8.8 Vår beställnings- och betalningsprocess är digitalt krypterad med SSL-teknik för att överföra dina uppgifter till vår säkra server. SSL är branschstandard för säker online-betalning. Det ger en hög skyddsnivå för dig, oss och vår PSP mot bedrägerier. Vi kommer att överföra beställningsinformation till vår PSP genom användning av säker SSL-teknik.

8.9 Om du har några frågor om säkerhet, vänligen kontakta vår Konsumenttjänst.

9. Konsument Service

9.1 Vårt mål är att ge dig utmärkt service. Men om du har några kommentarer eller problem med TASSIMO konsumentjänst kontakta i första hand:

Per telefon:
0200-883721

9.2 Vårt mål är att behandla alla frågor inom 3 arbetsdagar, och att behandla klagomål inom 5 arbetsdagar. Med "arbetsdag" avses veckodagar (andra än lördag, söndag eller allmänna helgdagar).

10. Allmänt

10.1 Vi förbehåller oss rätten att komplettera och ändra dessa villkor utan särskild anledning och vid varje tidpunkt. Det är ditt ansvar som kund att se över dessa varje gång du får tillgång till TASSIMO Home Delivery Service, oavsett om du använder vår webbplats eller vår konsumenttjänst. Detta påverkar inte redan slutna avtal.

10.2 Vi förbehåller oss också rätten att upphäva, begränsa eller säga upp tillgången till TASSIMO Home Delivery Service utan särskild anledning och vid varje tidpunkt. Detta påverkar inte redan slutna avtal.

10.3 Dessa villkor och bestämmelser skall regleras av svensk lag och svenska domstolar skall ha jurisdiktion över eventuella tvister som rör beställningar från vår svenska webbplats eller via vår kundtjänst.

11. Ansvar

11.1 Inget i dessa villkor och bestämmelser utesluter eller begränsar ansvar för dödsfall eller personskador orsakade genom oaktsamhet, bedrägeri eller bedrägligt beteende, brott mot förpliktelserna i konsumentköplagen (1990:932), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster eller annat ansvar som i övrigt inte kan begränsas eller undantas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

11.2 Under förutsättning att villkoret i 11.1 är uppfyllt, ansvarar vi inte för följande skador som uppkommer genom att vi inte efterlever dessa villkor och bestämmelser:

11.2.1 utebliven vinst,
11.2.2 förlorade affärsmöjligheter,
11.2.3 förlorade möjligheter,
11.2.4 förlust av besparingar,
11.2.5 utebliven användning av pengar,
11.2.6 förlust av befintliga och framtida avtal,
11.2.7 förlust av data,
11.2.8 förlust av goodwill, och/eller
11.2.9 förlust av anseende


11.3 Vi ansvarar inte för stöld, förlust eller förstörelse av dina produkter efter det att produkterna har blivit levererade till den av dig angivna leveransadressen.

12. Varumärken & upphovsrätt

12.1 Vi äger alla rättigheter till design och information på våra webbplatser, inklusive vår svenska webbplats (www.tassimo.com/se). Det är endast tillåtet att skriva ut delar av vår svenska webbplats i syfte att beställa produkter på webbplatsen. Det är inte tillåtet att använda materialet på någon av våra webbplatser för något annat ändamål.

12.2 "TASSIMO", "MARABOU", "GEVALIA" och "T DISC" är våra registrerade varumärken och andra produktnamn som visas på våra webbplatser kan vara registrerade varumärken tillhörande andra organisationer och får inte kopieras och användas utan deras tillåtelse.