Brugsvilkår

Velkommen til www.tassimo.com/dk

Hjemmeside
myTASSIMO

Dit samtykke

Denne websted ejes og drives af Jacobs Douwe Egberts DK ApS. Ved at tage adgang til eller anvende denne hjemmeside, samtykker du til disse brugsvilkår og til vores databeskyttelsespolitik, og når du køber produktet, giver du endvidere dit samtykke til TASSIMO – vilkårene og betingelserne for hjemmeservice og levering. Hvis du ikke samtykker til brugsvilkårene og databeskyttelsespolitikken, må du ikke anvende denne hjemmeside.

Din brug af hjemmesiden

Med mindre andet er specificeret, stilles hjemmesiden til rådighed til personlig eller ikke-kommerciel brug. Du må ikke ændre, distribuere, transmittere, vise, præsentere, gengive, publicere, licensere, danne afledte værker fra, overføre eller sælge information, software, produkter eller service, du har fået fra hjemmesiden. Du må vise og elektronisk kopiere, downloade og udskrive papirkopier af dele af materiale, du finder på hjemmesiden, til egen ikke-kommerciel brug, forudsat at du ikke ændrer eller sletter nogle meddelelser vedrørende ophavsret, varemærker eller anden ejendomsret. Al anden brug af materialer på hjemmesiden, inklusive men ikke begrænset til ændring, gengivelse, distribuering, ny offentliggørelse, udstilling eller transmission af indholdet på denne hjemmeside er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Jacobs Douwe Egberts DK ApS.
Alle materialer, du downloader, inklusive men ikke begrænset til software, filer, grafik, data eller andet indhold, ejes af Jacobs Douwe Egberts DK ApS eller dennes licensgivere. Når du downloader disse materialer, stilles de til rådighed for dig af Jacobs Douwe Egberts DK ApS under en licens, som er genkaldelig. Jacobs Douwe Egberts DK ApS bibeholder fuld og hel adkomst til softwaren og til al dertilhørende immaterialret. Du må ikke gendistribuere eller sælge materialet, ej heller må du baglæns-konstruere, demontere eller på anden vis konvertere det til nogen anden form, som er anvendelig af mennesker.

Materiale, som du fremsender

Du anerkender, at du er ansvarlig for alt, hvad du fremsender, inklusive lovligheden, pålideligheden, behørigheden, originaliteten og ophavsretten af alt sådant materiale. Du må ikke uploade til, distribuere eller på anden vis på denne side offentliggøre noget indhold, som er injurierende, ærekrænkende, sjofelt, truende, udgør indgriben i retten til databeskyttelse eller til offentliggørelse, eller som er fornærmeligt, ulovligt eller på anden vis uacceptabelt, eller som kan udgøre en lovovertrædelse eller opfordre til en lovovertrædelse, krænke rettighederne af nogen part eller på anden vis give årsag til erstatningsansvar eller krænkelse af nogen lov. Du må ikke uploade materiale med kommercielt indhold til hjemmesiden.
Med undtagelse af eventuelle personligt identificerbare informationer, som vi måtte indsamle fra dig i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik, vil alle bemærkninger, forslag, ideer, grafik eller anden information, som du kommunikerer til Jacobs Douwe Egberts DK ApS gennem denne hjemmeside, være Jacobs Douwe Egberts DK ApSs ejendom, selv hvis denne aftale senere ophæves. Jacobs Douwe Egberts DK ApS og dennes repræsentanter er frit stillet til at kopiere, offentliggøre, distribuere, inkorporere og på anden vis anvende de materialer, som du fremsender, til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål uden nogen forpligtigelse til at godtgøre dig eller andre for materialerne.

Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL Jacobs Douwe Egberts DK ApS VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, PØNALE, TILFÆLDIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER, ELLER FOR NOGEN SKADESERSTATNING OVERHOVEDET, SELV HVIS Jacobs Douwe Egberts DK ApS TIDLIGERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADESERSTATNING, UANSET OM DET ER EN HANDLING UNDER KONTRAKTRET, UAGTSOMHED, ELLER NOGEN ANDEN TEORI, SOM ER EN FØLGE AF ELLER FOREKOMMER I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN AF, DEN MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE ELLER AF PRÆSTATIONEN AF INFORMATIONER, SERVICEYDELSER, PRODUKTER, OG MATERIALER, SOM ER TILGÆNGELIGE PÅ HJEMMESIDEN. DISSE BEGRÆSNINGER SKAL VÆRE GÆLDENDE DESUAGTET EVENTUELT SVIGT AF DET VÆSENTLIGE FORMÅL AF NOGET BEGRÆNSENDE RETSMIDDEL. FOR AT UNDGÅ TVIVL SKAL INTET HERI BEGRÆNSE Jacobs Douwe Egberts DK ApSS ERSTATNINGSANSVAR FOR PERSONSKADER, DER ER FORÅRSAGET AF FIRMAETS FORSØMMELIGHED .

Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at friholde, forsvare og holde skadesløse Jacobs Douwe Egberts DK ApS samt firmaets funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører mod alle tab, udgifter, skadeserstatning og omkostninger, inklusive rimelige advokatsalærer og retsomkostninger, som resulterer fra nogen krænkelse af disse vilkår og betingelser eller nogen aktivitet relateret til din internetkonto (inklusive men ikke begrænset til forsømmelighed eller uretmæssig adfærd), af dig eller nogen anden person, som tager adgang til hjemmesiden via din internetkonto.

Værdipapirer

Vi giver ikke investeringsrådgivning via denne hjemmeside, og materialet på denne hjemmeside bør ikke betragtes som et salgstilbud eller en opfordring til at komme med et tilbud om at købe Jacobs Douwe Egberts DK ApS værdipapirer. Hvis du beslutter at bruge noget af materialet på hjemmesiden til at vurdere, hvorvidt du ønsker at købe eller sælge Jacobs Douwe Egberts DK ApS værdipapirer, skal du være klar over, at materialet på hjemmesiden udelukkende viser tidligere præstation og historisk information, og at sådan præstation og information ikke nødvendigvis er en angivelse af fremtidig præstation.

Link til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan give adgang til andre hjemmesider på internettet. Jacobs Douwe Egberts DK ApS styrer ikke disse hjemmesider, og du tager adgang til disse udelukkende på eget ansvar. Jacobs Douwe Egberts DK ApS støtter eller godkender ikke eventuelle produkter eller informationer tilbudt på hjemmesider, som du tager adgang til gennem denne hjemmeside. Check URL- (Uniform Resource Locator) adressen, som vises i din www-browser for at finde ud af, om du stadig er på denne Jacobs Douwe Egberts DK ApS hjemmeside, eller om du har bevæget dig til en anden hjemmeside.

Retskreds

Jacobs Douwe Egberts DK ApS styrer og driver denne hjemmeside fra Danmark. Hjemmesiden er kun beregnet til brug i Danmark og Jacobs Douwe Egberts DK ApS garanterer eller antyder på ingen måde, at materialerne på denne hjemmeside er egnede til brug uden for Danmark. Hvis du bruger hjemmesiden fra et andet sted end Danmark, er du eneansvarlig for overholdelse af alle relevante lokale love. Du må ikke bruge eller eksportere materialer på hjemmesiden, som vil krænke eksportlove og -bestemmelser i Danmark. Alle krav relateret til hjemmesiden eller din brug deraf skal være underkastet lovene i Danmark uden hensyntagen til bestemmelser vedrørende lovvalgsregler, og du indvilliger i, at retskreds og lokalitet i eventuelle retsprocesser, som direkte eller indirekte resulterer fra eller er i relation til denne hjemmeside, skal foregå i retten i Danmark.

Ændring af hjemmesiden og disse brugsvilkår

Ved at stille disse materialer til rådighed på denne hjemmeside garanterer Jacobs Douwe Egberts DK ApS ikke, at disse materialer vil vedblive med at være tilgængelige for dig. Jacobs Douwe Egberts DK ApS er berettiget til til enhver tid uden varsel at ophøre med at vise nogen del af hjemmesiden til dig. Jacobs Douwe Egberts DK ApS forbeholder sig desuden retten til at ændre vilkårene, betingelserne og meddelelserne, hvorunder hjemmesiden udbydes, og din brug af hjemmesiden efter sådanne ændringer skal betragtes som at udgøre dit samtykke til sådanne modificerede brugsvilkår. Du indvilliger i regelmæssigt at gennemlæse disse brugsvilkår for at bekræfte, hvorvidt de er blevet ændret.

Ophævelse af aftalen

Denne aftale er i Jacobs Douwe Egberts DK ApS, indtil den ophæves af en af parterne. Du kan ophæve aftalen til enhver tid ved at destruere alle materialer, som du har fået fra hjemmesiden, såvel som alt relateret dokumentation og alle kopier og installationer. Jacobs Douwe Egberts DK ApS kan ophæve aftalen til enhver tid uden varsel, hvis firmaet efter egen vurdering mener, at du krænker nogen af aftalens vilkår eller betingelser. Efter ophævelse af aftalen skal du destruere alle materialer.

Diverse

Hvis nogen af bestemmelserne i aftalen er retsstridige, ugyldige eller uanvendelige, vil resten af aftalens bestemmelser forblive i kraft. Dette er hele aftalen mellem dig og Jacobs Douwe Egberts DK ApS vedrørende alle aspekter af din brug af denne hjemmeside.Vilkår og betingelser for ”myTASSIMO”

 • De heri anførte vilkår og betingelser gælder i forhold til registrering af forbrugere på TASSIMO hjemmeside (”myTASSIMO”).
 • Forbrugerens brug af hjemmesiden www.tassimo.com/dk alt indhold og/eller ydelser, der stilles til rådighed på hjemmesiden, er omfattet af vilkår for brug af vores hjemmeside www.tassimo.com/dk.
 • Det er gratis at registrere sig på ”myTASSIMO”, dog kræves det, at man har internetadgang og en gyldig e-mailadresse.
 • Parter, der ønsker at registrere sig, skal være over 18 år og have lovligt ophold i Danmark.
 • Eventuelle goder, hvorved menes alle påløbne beløb, erhvervede rettigheder, rabatter eller fordele, optjent af et medlem af ”myTASSIMO”, må ikke sælges eller overdrages til tredjemand.
 • Registreringen vil blive opretholdt, medmindre der anmodes om sletning, hvilket betyder ophør af alle tjenesteydelser erhvervet ved registrering, under ”kontakt os” på hjemmesiden.
 • Personoplysninger (herunder, men ikke begrænset til, afgivne oplysninger om forbrugerens navn, adresse, e-mailadresse, private telefonnummer og/eller mobilnummer) vil blive opbevaret i overensstemmelse med vores politik for databeskyttelse, der er anført her.
 • Registrerede deltagere kan modtage tilbud, rabatter, konkurrencer, promotions og salgsfremmende begivenheder via e-mail, brev og online. Sådanne aktiviteter kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der stilles til rådighed på det pågældende tidspunkt.
 • En yderligere fordel for personer, der registrerer en ny TASSIMO-maskine, er rabatten ved onlinekøb. I en begrænset periode vil personer, der registrerer sig efter den 5. marts 2012, og som indtaster et gyldigt, unikt kunde- eller serienummer fra en TASSIMO-maskine, være berettiget til at modtage en rabatkode, der har en værdi af 150 kr, der kan anvendes til et hvilket som helst køb i TASSIMO’s onlineshop.
  1. Rabatkoden sendes til den e-mailadresse, der er anført ved registreringen. Det kan tage op til 28 dage, før man modtager rabatkoden.
  2. Rabatten kan kun anvendes på én ordre, og en ubenyttet ‘værdi’ kan ikke overføres. Det generelle leveringsgebyr på 40 kr. tillægges ordrer på under 250 kr.
  3. En ordre skal afgives senest seks uger efter afsendelsesdatoen for e-mailen med rabatkoden.
  4. Tilbuddet er begrænset til én rabatkode pr. “myTASSIMO”-registrering hos en gyldig kunde eller et gyldigt serienummer og maksimum fire rabatkoder pr. husstand i en given 12-måneders periode. Ugyldige eller ufuldstændige kunde- eller serienumre accepteres ikke.
  5. De sædvanlige vilkår og betingelser for køb hos TASSIMO, herunder betalingsvilkår, gælder for alle ordrer, der afgives ved brug af rabatkoden.
  6. Dette tilbud kan til enhver tid og uden varsel blive ændret eller trukket tilbage.
 • “myTASSIMO” leveres af Jacobs Douwe Egberts DK ApS. Vi kan gøre brug af personoplysninger til analyse, forskning og optimering af vores salgsfremmende foranstaltninger. En ikke-tilknyttet tredjemand vil ikke få adgang uden medlemmernes skriftlige samtykke.
 • Lovvalg og værneting. Disse vilkår og betingelser skal være reguleret af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og domstolene i Danmark.

© 2015 Jacobs Douwe Egberts DK ApS. Alle rettigheder forbeholdes.